I 2020 er der flere begivenheder, der skal mindes.

  1. Smidstrups første brugsforening blev stiftet den 1. maj 1920 med lokaler på Håstrupvej 3. Se "Smidstrup - spredte træk af sognets historie" side 390.
  2. Første Verdenskrig, som dengang blev kaldt Den Store Krig, fra 1914 til 1918 førte til genforeningen i 1920.
  3. Afstemningen om hvilke dele af Slesvig der skulle forblive i Tyskland, og hvilke dele der skulle genforenes med Danmark.
  4. I foråret 1920 blev genforeningen gennemført.