Gårdene i Klattrup er mindre end gårdene i den øvrige del af sognet. Det skyldes, at de ikke er købt fri fra Koldinghus i 1765, men er udstykket fra gårdene i Velling. Tidligere blev området kaldt Velling skov eller Velling mark. Først omkring 1780 til 1800 bliver området kaldt Klattrup. Nogen har måske ryddet en ”klat” jord i Velling skov. Ordet –trup betyder ofte en rydning, så var det nærliggende at kalde området Klattrup. Måske er det lidt nedsættende, at kalde området Klattrup.

Før 1868 gik børnene fra Klattrup i skole i Smidstrup eller Tiufkær. I december 1868 fik Klattrup sin første skole på Klattrup Bygade 24. Indtil 1952 var der en skolemark, som stod til rådighed for skolens førstelærer. Rasmus Jespersen var førstelærer ved Klattrup skole fra 1914 til 1952 og blev dermed den lærer, der har været ansat længst tid til ved skolen. Da han gik på pension ophørte ordningen med at have en skolemark. Den sidste lærer var Hans Pedersen, som i 1959 fulgte med til Smidstrup-Skærup Centralskole, hvor han især tog sig af skolens sløjdundervisning. Han havde også stor interesse for Egnsmindesamlingen. I 1929 havde skolen så mange elever, at der blev oprettet en forskole på Klattrup Bygade 22. Forskolen blev nedlagt og solgt sammen med skolen efter 1959. Læs mere i bogen ”Smidstrup – spredte træk af sognet historie” side 623 til 628.

Klattrup Skole Klattrup Bygade 22 - 24, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 - 1952

Klattrup Skole Klattrup Bygade 22 - 24, Det Kongelige Bibliotek Aalborg Luftfoto 1948 - 1952